Στη συλλογή της Εύης Σαραντέα-Μίχα ανήκουν 3.500 λίθινα εργαλεία που προέρχονται από την Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και τη Νεολιθική εποχή και από διάφορες θέσεις της Νέας Αρτάκης. Τα παλαιότερα παλαιολιθικά ευρήματα στην Εύβοια (Ροβιές, Αγκάλη, Κήρινθος) θεωρήθηκαν σποραδικά και αβέβαια. Στη βόρεια Νέα Αρτάκη βρέθηκαν πυριτολιθικές φλέβες και, κοντά τους, πυρήνες και απολεπίσματα από την επεξεργασία της πέτρας, σφυριά και πολλές εκατοντάδες τελειοποιημένα ή ατελή εργαλεία. Οι χειροπελέκεις που έχουν συλλεγεί είναι κατασκευασμένοι από πυρήνες ή από φολίδες σε ποικίλα σχήματα. Για κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που δείχνουν τοπική προέλευση και εξέλιξη ονομάστηκαν «ευβοϊκοί τύποι».