Παρουσίαση του βιβλίου Η μαγειρική της αρχαιότητας, των Andrew Dalby / Sally Grainger, μτφρ. Νίκη Ζωγράφου, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2002.