Σε ένα βιβλίο-σταθμό στην έρευνα της προϊστορίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, περιγράφονται οι κλιματικές συνθήκες και η εναλλαγή της στέπας με τη θαλερή βλάστηση, καταγράφονται τα εργαλεία, συγκροτείται το χρονολογικό πλαίσιο, διερμηνεύεται ο τρόπος ζωής των κατοίκων. Για τη χλωρίδα και την πανίδα της τελευταίας παγετώδους περιόδου (Würm) διαπιστώνονται αρκετά κοινά στοιχεία με το αντίστοιχο τοπίο της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. Τα ελληνικά προϊόντα της λιθοτεχνίας όμως, διαφέροντας από τα αντίστοιχα της Δυτικής Ευρώπης, αποκαλούνται «άτυπα». Ανάμεσα στις βραχογραφίες της Δυτικής Ευρώπης και τα μικροτεχνήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ποια καλλιτεχνική έκφραση επέλεξε η νοτιοανατολική Ευρώπη;