Ο βελονισμός είναι από τις αρχαιότερες θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη. Κοιτίδα της αρχαίας αυτής θεραπευτικής τέχνης θεωρείται η Κίνα. Από αρχαιολογικά ευρήματα προκύπτει ότι στην ιστορική περίοδο 2698 και 2599 π.Χ. άκμασε στην περιοχή του κίτρινου ποταμού ένας σπουδαίος πολιτισμός που παρήγαγε μεγάλες ανακαλύψεις σε γράμματα, επιστήμες και τέχνες. Την ίδια περίοδο γράφτηκε ένα μεγάλο ιατρικό έργο (ονομάστηκε Βιβλίο Ιατρικής), στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά, για πρώτη φορά σε ιατρικό σύγγραμμα, οι βασικές θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η θεραπευτική του βελονισμού. Από νεότερες επανεκδόσεις του μαθαίνουμε ότι η κινεζική ιατρική στηρίζεται την εποχή εκείνη στη φαρμακολογία (αναφέρονται 2.000 συνταγές σκευασμάτων από βότανα), στη χειρουργική και στο βελονισμό. Στο σύγγραμμα περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές θεωρίες στις οποίες στηρίζεται η παραδοσιακή κινεζική ιατρική, οι μεσημβρινοί, τα σημεία βελονισμού, οι τύποι των βελονών και η χρήση τους, οι κανόνες θεραπευτικής καθώς και διαγνωστικές μέθοδοι της εποχής, όπως η ψηλάφηση των σφυγμών, η επισκόπηση της γλώσσας και η λήψη ιστορικού από τον ασθενή. Στις σελίδες του Βιβλίου Ιατρικής παρατίθενται ανεκτίμητης ιστορικής αξίας πληροφορίες για τα ισχύοντα την εποχή εκείνη στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας των οργάνων, με σχήματα και αναλυτικές περιγραφές της καρδιακής, πνευμονικής και ηπατικής λειτουργίας. Γνωρίζοντας περιόδους ακμής (δυναστεία των Μινγκ, 1368-1644 μ.Χ.) και παρακμής (δυναστεία Dao Guang, 1822-1950 μ.Χ.) το θεραπευτικό σύστημα του βελονισμού παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι τις μέρες μας. Την τελευταία εικοσαετία έχουν γραφτεί σε δυτικά περιοδικά πάνω από 5.000 ιατρικές μελέτες που αφορούν στο βελονισμό, ενώ έχουν εκδοθεί εκατοντάδες βιβλία που εξετάζουν τη «μυστηριώδη» φύση του. Στην Ελλάδα, η πρώτη επιστημονική εταιρεία βελονισμού ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1973 με πρωτοβουλία του παιδιάτρου Γιάγκου Καράβη. Το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό της έργο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.