Παρόμοια σε διαστάσεις και μορφή με την πύλη του Αδριανού ήταν η μνημειακή αψίδα-πύλη του Ηρώδη του Αττικού στο Μαραθώνα. Μόνο λείψανά της σώζονται σήμερα. Τρεις επιγραφές έχουν βρεθεί στα λείψανα αυτά. Οι δύο ορίζουν το χώρο που ανήκει στον Ηρώδη και τη Ρήγιλλα, ενώ η τρίτη αναφέρεται στη νέα πόλη του Μαραθώνα που πήρε το όνομα της Ρήγιλλας. Οι τελευταίες μελέτες τοποθετούν τον αρχαίο δήμο του Μαραθώνα στα οροπέδια της Σταμάτας, πάνω από το Βρανά. Γίνεται επομένως αποδεκτό ότι ο τύμβος δεν έχει σχέση με τη μάχη του Μαραθώνα που δεν μπορεί παρά να έγινε στο στενό της Αυλώνας.