Η ανασκαφική έρευνα στην Άργιλο, την αρχαιότερη ελληνική αποικία στη θρακική ακτή, δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τη διαδικασία της ίδρυσης και της οργάνωσης των ελληνικών αποικιών στο βόρειο Αιγαίο. Στο λόφο Παλαιόκαστρο, έχουν έρθει στο φως οικήματα με λιθόκτιστους τοίχους που σώζονται σε ύψος ακόμη και τεσσάρων μέτρων και βεβαιώνουν την ύπαρξη διώροφων οικοδομών χτισμένων βαθμιδωτά στην πλαγιά, με ακανόνιστο πολεοδομικό σύστημα. Η έρευνα ανατολικά-νοτιοανατολικά του λόφου της Αργίλου, σε σημείο που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι βρισκόταν εκτός της πόλης της Αργίλου, αποκάλυψε τμήματα τριών επιμήκων κτιρίων μεγάλων διαστάσεων που βαίνουν παράλληλα με κατεύθυνση Β-Ν, καθώς και δύο λιθόστρωτους δρόμους μεταξύ τους. Σαφέστερη είναι η εικόνα που προέκυψε από την ανασκαφή για το μεσαίο κτίριο, το οποίο είναι και το πληρέστερα ερευνημένο και του οποίου η κάτοψη παραπέμπει στον τύπο «οικίας με παστάδα». Με βάση τα κινητά ευρήματα τα κτίρια αυτά τοποθετούνται χρονολογικά περί τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. και εγκαταλείπονται μέσα στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. Τα νέα αυτά ανασκαφικά δεδομένα στηρίζουν την υπόθεση εργασίας ότι, ενώ ο λόφος είναι ο πυρήνας της πόλης και κατοικείται συνεχώς από την ίδρυση της αποικίας, η πόλη αποκτά ένα νέο τομέα προς τα νοτιοανατολικά μέσα στον 5ο αι. π.Χ., κτισμένο με βάση το ιπποδάμειο σύστημα. Τα όρια και η μορφή αυτού του τομέα και η λειτουργική του σχέση με τον πυρήνα της πόλης στο λόφο αξίζει να διερευνηθούν διεξοδικότερα στο μέλλον.