Γεωμετρική και δαιδαλική περίοδος (περ. 900-550 π.Χ.): Ίπποι, ιππείς και πτηνά είναι οι δημοφιλέστεροι τύποι των γεωμετρικών και υπογεωμετρικών ειδωλίων. Ιδιόρρυθμος είναι ο τύπος των ειδωλίων της Βοιωτίας, εντυπωσιακά είναι τα μεγάλα πήλινα προσωπεία (Γοργόνων;) από την Τίρυνθα. Από τα πήλινα ειδώλια του δαιδαλικού ρυθμού, ξεχωρίζουν η «πότνια θηρών» και τα μυθολογικά συμπλέγματα.
Στην αρχαϊκή περίοδο (περ. 550-475 π.Χ.), τα ειδώλια αποδίδουν κυρίως γυναικείες μορφές, όρθιες ή καθιστές, σε στάση συγκρατημένη. Τέτοιες μορφές χρησιμεύουν και ως υδρίες. Βρέθηκαν επίσης μεγάλες προτομές γυναικείων θεοτήτων, μυθικές μορφές, ζώα και πλαγγόνες, κομψά γοργόνεια και προσωπεία. Ιδιαίτερα είναι τα ύστερα αρχαϊκά αγαλμάτια ή συμπλέγματα από τη Βοιωτία, που απεικονίζουν καθημερινές ή επαγγελματικές ασχολίες.