Το άρθρο αυτό πραγματεύεται μια λαϊκή πρακτική ίασης που συνδέεται με τη λατρεία του Αγίου Μερκουρίου στο χωριό Ίστριος της Νότιας Ρόδου. Κατά τη λαϊκή πίστη και λατρεία ο Άγιος Μερκούριος έχει συνδεθεί με την πεποίθηση ότι θεραπεύει τον πόνο στα αυτιά. Ως τόπος, το μοναστηράκι του Αγίου Μερκουρίου στο νεκροταφείο του χωριού προσελκύει και από τα γύρω χωριά προσκυνητές, οι οποίοι μέσα από παραδοσιακά πρότυπα θρησκευτικής συμπεριφοράς επιδιώκουν την ίαση των ιδίων ή μελών της οικογένειάς τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο χορό, που ασκείται από τον πάσχοντα μπροστά στην εικόνα του Αγίου και στις συμβολικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο προσκυνητής, μέσω των οποίων επιδιώκει τη θεραπεία του και την ενσωμάτωσή του σε μια νέα κατάσταση σωματική και ψυχική.