Ανάμεσα Χαλκίδα και Ερέτρια, στο σημερινό χωριό Λευκαντί και στον παράλιο λόφο της Ξερόπολης, αποκαλύφθηκε οικισμός με αλλεπάλληλες φάσεις, από τους πρωτοελλαδικούς ως και τους γεωμετρικούς χρόνους. Το αρχαίο του όνομα είναι άγνωστο. Λευκαντί ονομάστηκε από το σημερινό χωριό. Εισαγωγές και πολιτισμικές επιρροές από την Κύπρο και την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου διαπιστώνονται ήδη από τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ η παρουσία χειροποίητου κυπέλλου του δωρικού ή βαρβαρικού ρυθμού φανερώνει ότι Λευκαντί και μυκηναϊκή Πελοπόννησος υπόκεινται στα ίδια πολιτισμικά ρεύματα.
Λίγο βορειότερα από τον οικισμό αποκαλύφθηκαν 179 τάφοι και 93 πυρές. Οι ταφές σε συστάδες μαρτυρούν την ύπαρξη πέντε μικρών νεκροταφείων. Σε ένα από αυτά, στο νεκροταφείο της Τούμπας, βρέθηκαν 69 τάφοι και 23 πυρές, καθώς και τεράστιο μακρόστενο αψιδωτό οικοδόμημα του α΄ μισού του 10ου αιώνα. Στο κεντρικό του δωμάτιο βρέθηκαν δύο ταφές βασιλικού χαρακτήρα, ένας γυναικείος ενταφιασμός και μια ανδρική καύση, καθώς και ταφή τεσσάρων αλόγων. Από κατοικία του άρχοντα, το κτίσμα μετατράπηκε μετά το θάνατό του σε ταφικό οικοδόμημα, καλύφθηκε με χωμάτινο τύμβο και αποτέλεσε Ηρώον. Ωστόσο, γεμάτοι πολύτιμα κοσμήματα και αντικείμενα εισαγμένα από μακρινές περιοχές είναι οι περισσότεροι τάφοι στα νεκροταφεία, επιβεβαιώνοντας τις επαφές με την Κύπρο και τη συροφοινικική ακτή. Από την άλλη, ευβοϊκή κεραμική του τέλους του 10ου αιώνα βρέθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου και στην Τύρο της Φοινίκης. Τον 9ο αιώνα οι ευβοϊκές εξαγωγές τυποποιούνται σε συγκεκριμένο σχήμα αγγείου, το «σκύφο με τα κρεμάμενα ημικύκλια». Όταν, από το 800 π.Χ., οι Ευβοείς θα στραφούν προς τη Δύση θα έχουν σήμα κατατεθέν ένα άλλο αγγείο, το «σκύφο με τις ενάλληλες».