Τη θάλασσα που βρέχει τα παράλια τόπων που γέννησαν μεγάλους πολιτισμούς τη διέσχισαν λογής λογής ποντοπόρα πλοία: οι Μινωίτες και οι Φοίνικες των προϊστορικών χρόνων θα παραδώσουν στους Έλληνες που από το 800 π.Χ. αρχίζουν να ιδρύουν αποικίες. Στα ελληνιστικά χρόνια ο πολεμικός στόλος αποκτά τεράστια βαρύτητα. Καθιστώντας τη Μεσόγειο «ρωμαϊκή λίμνη», οι Ρωμαίοι δίνουν μεγάλη ώθηση στο εμπόριο. Το Βυζάντιο θα οργανώσει τη ναυτική του δύναμη γύρω στον 6ο αιώνα, επί Ιουστινιανού. Με την παρακμή του Βυζαντίου η θαλασσοκρατία της Μεσογείου περνάει στη Δύση. Το ελληνικό ναυτικό θα επανεμφανιστεί στο προσκήνιο τον 19ο αιώνα με τον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων.