Το Μουσείο χτίστηκε για να στεγάσει τα πλούσια ευρήματα, μαρμάρινα, πήλινα, αλαβάστρινα και χρυσά, από το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος που ανέσκαψε ο Ι. Παπαδημητρίου. Στεγάζει επίσης τα ευρήματα από τον αρχαίο δήμο του Μυρρινούντος, καθώς και τα γεωμετρικά ευρήματα από την Ανάβυσσο. Λατρεμένη από τα προϊστορικά χρόνια, ευπρόσδεκτη στην Ακρόπολη των Αθηνών τον 6ο αιώνα π.Χ., η Άρτεμις προστατεύει τα παιδιά στη μεταβατική τους ηλικία, όπως προΐσταται στους «ενδιάμεσους» υπαίθριους χώρους, στα όρια του άστεος και της άγριας φύσης.