Δύο τύπους μικρών ειδικών αποσκευών έχει δημιουργήσει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης:
«Το μπαουλάκι της Πανδώρας», διακοσμημένο εξωτερικά από τον λαϊκό ζωγράφο Γιώργο Σαββίδη, επιδιώκει, με το όνομά του, να διεγείρει την περιέργεια για το περιεχόμενό του. Τα αντικείμενα που κρύβει, κατάλληλα επιλεγμένα, προέρχονται από τις συλλογές του Μουσείου. Καθώς το κοινό του προγράμματος ποικίλλει (μαθητές κάθε ηλικίας, ενήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες), τα μουσειακά αντικείμενα προσαρμόζονται και το μπαουλάκι εμπλουτίζεται αναλόγως. Πάντοτε όμως, η εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή του κοινού που καλείται να εκφράσει στο τέλος τις εντυπώσεις του με λόγο, με σχέδιο, με κίνηση.
Η αποσκευή «Του Μουσείου τα Μιλήματα» δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει την επίσκεψη των σχολικών ομάδων. Ο εκπαιδευτικός δανείζεται την αποσκευή και τη χρησιμοποιεί στην τάξη. Κεντρικό στοιχείο του περιεχομένου της είναι μια σειρά από διαφάνειες με έργα από τις συλλογές του Μουσείου. Συνοδεύονται από κασέτα με επεξηγηματικό σχολιασμό σε απλό και άμεσο προφορικό λόγο. Η αμεσότητα του λόγου στηρίζεται στη σκέψη ότι «το Μουσείο έρχεται και μιλά μέσα στην τάξη», σκέψη που έδωσε στην αποσκευή το όνομά της. Η αποσκευή περιέχει επίσης: μικρογραφίες χαρακτηριστικών αντικειμένων, πλήρη σειρά εκδόσεων του Μουσείου, μαγνητοσκοπημένη ξενάγηση στο Μουσείο και μια σειρά ενημερωτικά έντυπα για τον εκπαιδευτικό, ανάμεσά τους και κατάλογο λαογραφικών ταινιών που προβάλλονται στο Μουσείο.