Κτισμένο από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley, σχεδιασμένο ως αναπόσπαστο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού του Διός, το Μουσείο παραδόθηκε στο ελληνικό κράτος το 1984.
Το Ιερό και το αρχαίο Στάδιο παρουσιάζονται σε πρόπλασμα. Εκτίθενται τρεις κίονες του ναού, το καλύτερα διατηρημένο κορινθιακό του κιονόκρανο, νομίσματα, ευρήματα από το ναό του ήρωος-νηπίου Οφέλτη που ο θάνατός του συνδέεται με την εγκαθίδρυση των αθλητικών αγώνων γνωστών ως «Νέμεα», καθώς και ευρήματα σε γειτονικές θέσεις από τα προϊστορικά ως και τα γεωμετρικά χρόνια.
Ένα μεγάλο παράθυρο μετρήθηκε έτσι ώστε, σε περίπτωση αναστήλωσης του ναού, να του προσφέρει το πλαίσιο που θα δημιουργεί την εντύπωση «φυσικού πίνακα».