Οι τέσσερις μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης καλύπτουν τα εξής θέματα:
«Κυκλαδικός πολιτισμός». Εκτός από το έντυπο ενημερωτικό υλικό, η μουσειοσκευή περιέχει πέντε αντίγραφα των αντιπροσωπευτικότερων ειδωλίων και άλλα πέντε των κυριότερων σκευών, τις πρώτες ύλες στις Κυκλάδες της 3ης χιλιετίας (φύλλο χαλκού, μάρμαρο, οψιδιανό, ελαφρόπετρα και σμύριδα) και αντίγραφα χάλκινων εργαλείων.
«Το παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα». Στόχος αυτής της μουσειοσκευής είναι να μάθουν τα παιδιά τις ρίζες και την εξέλιξη διάφορων παιχνιδιών, την αρχαία ονομασία τους, με ποιο όνομα επιβίωσαν στα χρόνια μας, τους κανόνες τους κ.ά. Τα παιδιά μπορούν να περιεργαστούν τα υλικά των παιχνιδιών της μουσειοσκευής και να παίξουν πλειστοβολίνδα («βεζίρης»), ψηλαφίνδα (τυφλόμυγα) κ.ά. παιχνίδια που περιγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο.
«Η αρχαία ελληνική ενδυμασία». Η μουσειοσκευή αυτή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως (βλ. σ. 17-19)
«Αρχαία ελληνικά αγγεία». Η μουσειοσκευή απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και έχει οργανωθεί σε τέσσερις ενότητες: Μια σειρά από πήλινα άβαφα αντίγραφα αγγείων για να τα περιεργαστούν τα παιδιά. Ενημερωτικό υλικό που αναφέρεται στα στάδια κατασκευής ενός αγγείου, στην εξέλιξη των κεραμικών ρυθμών από τον 10ο ως και τον 5ο αιώνα π.Χ. και στην κατάταξη των βασικών σχημάτων των αγγείων ανάλογα με τη χρήση τους. Μικρή φωτογραφική έκθεση και μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών.