Το νεκροταφείο της Χαλκίδας ιδρύθηκε γύρω στα 1840. Οι τάφοι του συνιστούν μνημεία μαρμαρογλυπτικής και μάρτυρες της ιστορίας της πόλης. Από τα σωζόμενα νεοκλασικά ταφικά μνημεία, τα περισσότερα είναι έργα Τηνιακών: των αδελφών Μαλακατέ, Ιάκωβου ή Γιακουμή και Φραγκίσκου, του Ιωάννη Καρπάκη, των Αλέξιου Λαύδα και Αλέξιου Πίτικα, του Εμμανουήλ Βούλγαρη, του Ιωάννη Βιτσάρη και του Δημήτριου Φιλιππότη.
Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο προέρχονται το φωτογραφικό αρχείο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος.