Η γεύση είναι πρωταρχικό εργαλείο του ανθρώπινου σώματος για την ποιοτική αξιολόγηση των βρώσιμων υλικών. Είναι επίσης αυτή που μας χαρίζει την ευδαιμονία και την απόλαυση της ζωής, καθώς και τα ψυχικά βιώματα χρόνων του παρελθόντος. Οι γευστικές εμπειρίες που ακούμε από τους παλιούς καθώς και οι δικές μας αναμνήσεις του τυριού, της τομάτας, της ρίγανης, του ελαιολάδου θεωρούνται αποτυπωμένες στη μνήμη. Η γεύση είναι πολύτιμη και για την υπεράσπισή της έχουν γίνει πόλεμοι, δολοπλοκίες, συναλλαγές. Έχετε σκεφτεί τη ζωή σας χωρίς την αίσθηση της γεύσης, την κυρίαρχη αυτή δύναμη που τροφοδοτεί τη συνείδηση με τον άγνωστο γεωγραφικό προορισμό; Στo άρθρο παρουσιάζεται η ιστορία της γεύσης σε άμεση συσχέτιση με την ιστορία της Μαγειρικής Τέχνης.