Παρουσίαση του βιβλίου του Jean-François Revel Ο γαστρονομικός πολιτισμός από την αρχαιότητα έως σήμερα: ήδιστον λογόδειπνον, σε μετάφραση Βίκης Ποταμιάνου (εκδ. Πολύτροπον, Αθήνα 2008).