Το Βερολίνο ανακηρύχτηκε «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1988», η Ελλάδα συμμετείχε στις εκδηλώσεις με μια έκθεση για τον μυκηναϊκό πολιτισμό. Η έκθεση τώρα παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα τριακόσια εξήντα οκτώ εκθέματα δεν αντιμετωπίζονται ως μουσειακά αντικείμενα αλλά ως φορείς μηνυμάτων. Πολύτιμα ευρήματα πλάι σε απλά καθημερινά σκεύη αντιπροσωπεύουν πληρέστερα τον κόσμο που τα γέννησε. Τα αντικείμενα απαρτίζουν δύο εκθεσιακές ομάδες: η πρώτη σχηματίζει γεωγραφικές ενότητες με τους αρχικούς πυρήνες του μυκηναϊκού κόσμου και με τις περιοχές της σταδιακής του εξάπλωσης. Η δεύτερη αναφέρεται στη γένεση του μυκηναϊκού πολιτισμού, την επίδραση της Κρήτης και στους βασικούς τομείς της ζωής των Μυκηναίων.