Ο πώρινος δωρικός περίπτερος ναός είναι σχεδόν ολόκληρος θαμμένος κάτω από την άμμο. Νότιά του αποκαλύφθηκαν μεγάλο κτηριακό συγκρότημα και μικρό ιερό με πρόναο και άδυτο. Τα ευρήματα στον αποθέτη, ειδώλια, κοσμήματα, κεραμική γεωμετρικής εποχής και οι τυπικοί κρατηρίσκοι με τις διπλές λαβές, συγγενεύουν με εκείνα του ιερού της Βραυρώνας. Οι γραπτές πηγές, ο Ευριπίδης στην Ιφιγένεια εν Ταύροις (1449-1461) και ο Μένανδρος στους Επιτρέποντες, υποβάλλουν την ιδέα μιας οργιαστικής λατρείας της θεάς, με γλέντια διονυσιακού περιεχομένου και μίμηση ανθρωποθυσιών, στοιχεία που για την Άρτεμη ξενίζουν. Είναι φανερό ότι δεν έχουν γίνει ακόμη σαφείς οι ιδιότητες της Αρτέμιδος ως Ταυροπόλου.