Με αφορμή την ανακάλυψη παλαιολιθικών εξελικτικών σειρών στη λακωνική-μεσσηνιακή Μάνη, οργανώθηκε προκαταρκτική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, με στόχο τον εντοπισμό των πρώιμων σταδίων της παλαιολιθικής εξέλιξης. Αντίστοιχη έρευνα διενεργήθηκε και στην ανατολική Αττική. Τον Αύγουστο του 1979 αποκαλύφθηκαν τα πρώτα ευρήματα στο παρόχθιο σύστημα του Μεγάλου Ρέματος και ιδιαίτερα στις τοποθεσίες Κάτω Χαρβάτι, Ντράφι και Παλλήνη. Στη συνέχεια, νέοι υπαίθριοι χώροι εντοπίστηκαν στην περιοχή που απλώνεται από την Παλαιά Πεντέλη, τον Γέρακα, την Παλλήνη, την Παιανία, το Πικέρμι, τη Ραφήνα και, κατά μήκος της ανατολικής ακτής, φτάνει ως τα Λεγρενά. Η προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε ιδιαίτερα πλούσια και πρωτότυπα ευρήματα, αντιπροσωπευτικά των σημαντικότερων εξελικτικών σταδίων από το ανώτερο Μειόκαινο ως το τέλος της Παλαιολιθικής εποχής. Η λιθοτεχνία από το Ντράφι (Παλλήνη) είναι μία από τις σπουδαιότερες και χρονολογείται στα μέσα του κατώτερου Πλειστόκαινου. Μέρος από τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας ανακοινώθηκε στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο για το Αιγαίο (Ικαρία, 1980) και στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθρωπολογίας (Χαλκιδική, 1982).