Παρουσίαση συμποσίου με θέμα τη ζωή, την προσφορά στην ιατρική επιστήμη και το κολοσσιαίο βιβλιογραφικό έργο του Γαληνού, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο, στις 17 Μαïου 2007.