Με έδρα το Ναύπλιο, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1974. Το 1981 απέσπασε το ευρωπαϊκό βραβείο του Μουσείου της Χρονιάς λόγω και της πρωτοτυπίας των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Αρχικά, το ΠΛΙ συνέδεσε τη χορευτική του ομάδα με προγράμματα για την εθιμική ζωή. Στην αύξηση του αριθμού των παιδιών και στον εμπλουτισμό των παιδικών του συλλογών λύση πρόσφερε η ίδρυση του «Σταθμού» στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Ναυπλίου. Απέναντι από την είσοδό του έχει στηθεί το γλυπτό-παιχνίδι «Πλαγγόνα». Τα παιδιά που επισκέπτονταν το μουσείο είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν ένα ύφασμα εξαρχής ή να γνωρίσουν το Ναύπλιο του 19ου αιώνα μέσω μιας περιήγησης στην πόλη.