Το άρθρο παραθέτει σύντομα αποσπάσματα από το έργο του Φώτη Κόντογλου, «Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας» (εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1960) με πληροφορίες για την τέχνη και την τεχνική των αγιογραφιών. Θίγονται τρία θέματα: «Πώς να σαρκώνεις χείρας και πόδας καθώς και γυμνά σώματα», «Πώς γίνονται τα μαλλιά των νέων», «Πώς να κάμης τα μαλλιά και τα γένεια των γερόντων».