Η εκτροφή περιστεριών ήταν προνόμιο των γενοβέζων ευγενών. Όταν κατέλαβαν την Τήνο το 1204, οι ντόπιοι όφειλαν να κτίζουν τους περιστεριώνες με μόνο αντάλλαγμα την κοπριά, λίπασμα για τα χωράφια τους. Μετά την αναχώρηση των Γενοβέζων, οι Τηνιακοί συνέχισαν να εκτρέφουν περιστέρια για την κοπριά και το κρέας τους. Τα δυτικοφερμένα «κολουμπάρια», οι περιστεριώνες, έγιναν στολίδι της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Από το πλήθος που κτίστηκαν στο νησί τον 18ο και 19ο αιώνα, σήμερα σώζονται περίπου χίλιοι. Περιγράφεται με λεπτομέρεια το τετράγωνο διώροφο κτίσμα, οι δύο του όροφοι, το δώμα και τα οικοδομικά υλικά, η πρόσοψη και ο εξωτερικός διάκοσμος.