Στο δεύτερο μέρος της επιλογής και παρουσίασης δικτυακών τόπων από τη στήλη της Πληροφορικής, οι οποίοι σχετίζονται με την αρχαιογνωσία, περιλαμβάνονται περιγραφές α) του κεντρικού καταλόγου των βιβλιοθηκών του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου ZenOn, που περιέχει τους καταλόγους βιβλιοθηκών των εννέα παραρτημάτων του β) του δικτυακού τόπου της αρχαίας Μεσσήνης και γ) νέων εξελίξεων στο Google Earth, που αφορούν τη χρήση του σε συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας για την αρχαιολογική έρευνα.