Από το 1976, ταυτόχρονα σχεδόν με την έναρξη των εργασιών αναστήλωσης στην Ακρόπολη, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) ειδικό Γραφείο Τεκμηρίωσης με σκοπό την αρχειοθέτηση και διαχείριση των διαφορετικού τύπου τεκμηρίων (σχεδίων, φωτογραφιών, μελετών κ.α.), που παράγονται από τους ειδικούς κατά την εκτέλεση των έργων. Tο πρότυπο αυτό Γραφείο Τεκμηρίωσης διαχειρίζεται τη σχεδιοθήκη, τη φωτοθήκη και εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε θέματα αναστηλώσεων αποκατάστασης και συντήρησης των μνημείων ενώ έχει αναλάβει, παράλληλα με την παραγωγή ενημερωτικών ταινιών για τη συντήρηση των μνημείων, την έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την πορεία των ανστηλωτικών έργων. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) – της ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, που, από το 1999, έχει αναλάβει την οργάνωση και εκτέλεση των έργων αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, υπό την επιστημονική εποπτεία της ΕΣΜΑ.
Στην τελευταία συνέντευξη αυτού του αφιερώματος στα αρχαιολογικά συστήματα πληροφόρησης, η Φανή Μαλλούχου-Tuffano και ο Γιάννης Αλεξόπουλος μας παρουσιάζουν τις αρχές σχεδιασμού και την εξέλιξη των συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης και πρόσβασης στο υλικό του αρχείου.