Γνωρίζουμε την έννοια και τη σημασία της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις; Γνωρίζουμε το πώς και γιατί συμβάλλει στην ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με τα αντικείμενα μιας συλλογής; Αυτό το άρθρο πραγματεύεται το πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να διασωθεί από τη στιγμή που υπάρχει επίγνωση της σημασίας της. Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα η προληπτική συντήρηση είναι η απάντηση σε όσους αποφαίνονται με απαισιοδοξία: “Τόσα αντικείμενα σαπίζουν στις αποθήκες. Ποτέ δεν θα συντηρηθούν”.