Παρουσίαση του συνεδρίου με τίτλο «Σκόπας ο Πάριος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Παροικία Πάρου στις 11-14 Ιουνίου 2010.