Μια μακρά συζήτηση για τη χρονολόγηση των ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής (απολιθωμάτων ζώων και φυτών, τέχνεργων, ανθρώπινων καταλοίπων κ.λπ.) συνεχίζεται εδώ και 46 χρόνια, από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε εκεί ένα κρανίο προϊστορικού ανθρώπου. Τόσο οι σχετικές όσο και οι απόλυτες χρονολογήσεις, ποικίλλουν έντονα ανάμεσα στις διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι σχετικές ηλικίες έχουν οπωσδήποτε αποδώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, αυτή του Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου (περίπου 500.000-800.000 Π.Σ.) Οι απόλυτες χρονολογήσεις, με τις μεθόδους του ουρανίου/θορίου (U/Th), του Συντονισμού Ηλεκτρονικής Στροφορμής (ESR), της θερμοφωταύγειας (TL), των αμινοξέων, του παλαιομαγνητισμού κ.λπ., έχουν οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. Στο άρθρο επιχειρείται μια σύνθεση των έως τώρα ερευνών και μια προσπάθεια ερμηνείας των αντιφατικών αποτελεσμάτων.