Τα περισσότερα αντικείμενα που βρίσκουμε στις ανασκαφές είναι σπασμένα σε μικρά ή μεγαλύτερα κομμάτια. Η συγκόλλησή τους, μια δουλειά που μοιάζει με παζλ, γίνεται στα εργαστήρια συντήρησης των Μουσείων. Μουσειακά αντικείμενα όμως, δεν είναι μόνο τα αρχαία. Κάθε ιστορική περίοδος, κάθε θέμα έχει το μουσείο του.