Το καλοκαίρι του 1983, το Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ξεκίνησε μια έρευνα που αποσκοπούσε στην αποκάλυψη της πολεοδομικής οργάνωσης και της ρυμοτομίας της πόλης της Στυμφάλου, χτισμένης το 375 π.Χ. Τα ευρήματα της έρευνας δεν ήταν ανασκαφικά αλλά προέκυψαν από τη συνδυασμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός μαγνητόμετρου και ενός ηλεκτρόμετρου. Τα δύο όργανα εντοπίζουν στο υπέδαφος κάποια «ανωμαλία» στο μαγνητικό πεδίο και στην κυκλοφορία του ρεύματος αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά περνάνε στον υπολογιστή που τα μετατρέπει σε σχέδιο ή οπτική εικόνα. Οι αρχαιολόγοι αποκτούν τη δυνατότητα να ξέρουν πριν από την ανασκαφή το σχήμα και το μέγεθος μη ορατών κτισμάτων.