Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της μετάφρασης του κειμένου που έγραψε ο Friedrich Wilhelm Hamdorf για τον κατάλογο της έκθεσης Ein griechischer Traum, Leo von Klenze der Archäologe. Η έκθεση έγινε στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου το 1985-1986.
Το μέρος Β΄παρουσιάζει σε χρονολογική σειρά τους ξένους ταξιδιώτες στην Ελλάδα το 19ο αιώνα αρχίζοντας με τον Fallmerayer και τελειώνοντας με τον Bachofen. Σημειώνονται και οι εκδόσεις των σχετικών έργων τους.