Πρόκειται για τη μετάφραση του κειμένου που έγραψε ο Friedrich Wilhelm Hamdorf για τον κατάλογο της έκθεσης «Ein griechischer Traum, Leo von Klenze der Archäologe». Η έκθεση έγινε στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου το 1985-1986. Δημοσιεύεται το πρώτο μέρος του κειμένου που διατάσσει σε χρονολογική σειρά, από τον 14ο ως τον 19ο αιώνα, τους ξένους ταξιδιώτες στην Ελλάδα και τις εκδόσεις που κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους.