Γιατί η Αρχαιολογία εγκαινιάζει μια νέα σειρά δισέλιδων με θέμα τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία; Η σειρά, που αρχίζει με τα μουσεία της επαρχίας, αισιοδοξεί να προκαλέσει το ερέθισμα για μια επίσκεψη. Απώτερος στόχος της όμως είναι να συντελέσει στον εκσυγχρονισμό των μουσείων. Είναι καιρός να διευρύνουν τα μουσεία το ρόλο τους που έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της φύλαξης και της συντήρησης. Αντιμέτωπα με νέους τρόπους έκθεσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα μουσεία τώρα ανοίγονται στο κοινό.