Η μεθοδολογία μελέτης των εργαλείων προσπαθεί να διευκρινίσει συγχρονικά ή διαχρονικά την τριπλή άρθρωση της τεχνικής, της μορφής και της λειτουργίας τους. Τα αντίστοιχα επιστημονικά ρεύματα που έχουν διαμορφωθεί δεν συνδυάζονται ικανοποιητικά. Όταν επίκεντρο είναι η τεχνική πριμοδοτείται η δυναμική αντίληψη του εργαλείου σε σχέση με την ένταξή του σε ορισμένη χρονική στιγμή της τεχνολογικής αλυσίδας. Πριμοδοτώντας τη μορφολογική διάσταση του εργαλείου δημιουργούνται ιδιαίτερα γόνιμες ταξινομήσεις για εργαλειακά σύνολα που έχουν υποστεί συστηματική δευτερεύουσα επεξεργασία. Το θέμα της λειτουργίας προσεγγίζεται χάρη στη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας. Η ιχνολογική μέθοδος εξετάζει με το μικροσκόπιο τα ίχνη που άφησε η χρήση πάνω στην ενεργή επιφάνεια του εργαλείου.