Η πρώτη προϊστορική ανασκαφή στη Θράκη, στην τούμπα της Παραδημής έδωσε σημαντικά ευρήματα της Νεολιθικής και της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Η Παραδημή όμως υπήρξε εξαίρεση, αφού όλες οι έρευνες στρέφονταν πρώτα στην παραλιακή ζώνη, όπου είχαν ιδρυθεί τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. οι ιωνικές αποικίες, και μετά στη γειτονική πεδινή ζώνη ως τα νότια υψώματα της Ροδόπης. Η εξερεύνηση της τρίτης ζώνης που περιλαμβάνει τις ορεινές περιοχές της Ροδόπης ως τα βουλγαρικά σύνορα άρχισε μόλις το 1971. Στόχος η επισήμανση μνημείων και χώρων της πρώιμης και μέσης εποχής του Σιδήρου (1000-600 π.Χ.). Περιγράφονται τα σημεία των ανασκαφών και εκθέματα από τα Μουσεία Κομοτηνής και Σαμοθράκης.