Αφετηρία της μελέτης αποτελούν οι έκτυπες ομοιότητες που επιτρέπουν να αντιστοιχίσουμε δύο ευρωπαϊκά μουσεία τέχνης, το Μουσείο Kröller-Müller, στην Ολλανδία, και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Louisiana στη Δανία: ιδρύθηκαν από συλλέκτες με ιδιαίτερο πάθος, αλλά και συγκεκριμένη άποψη για την τέχνη, βρίσκονται μέσα σε ένα γοητευτικό φυσικό τοπίο και μακριά από κάποιο αστικό κέντρο, σχεδιάστηκαν ειδικά για να στεγάσουν τις συγκεκριμένες συλλογές και εξελίχθηκαν μέσα από επεκτάσεις, πάντα όμως σύμφωνα με την αντίληψη του συλλέκτη-ιδρυτή για το τι σημαίνει μουσείο. Και είναι αυτές ακριβώς οι ομοιότητες που συγκροτούν το υπόβαθρο για τον εντοπισμό των ουσιαστικών διαφορών τους, τόσο από τη σκοπιά του κτιριακού όσο και του εκθεσιακού σχεδιασμού τους, διαφορές που μας επιτρέπουν να προτείνουμε τη διάκριση μεταξύ δύο διαμετρικά αντίθετων τρόπων με τους οποίους η χωρική δομή του κτιρίου μπορεί να προσδώσει νόημα στην έκθεση της συλλογής και να συμβάλει στη μετάδοση θεωρητικής γνώσης στην περίπτωση του Κröller-Müller και αισθητικής, στην περίπτωση του Louisiana. Κι ακόμη, αυτή η μελέτη του αντιθετικού ζεύγους μουσείων μπορεί να συνεισφέρει περαιτέρω στον αρχιτεκτονικό και εκθεσιακό σχεδιασμό των μουσείων, παρέχοντας σε αρχιτέκτονες και επιμελητές εκθέσεων μια σε βάθος κατανόηση των αρχών και χαρακτηριστικών του χώρου και, κυρίως, επίγνωση των συστηματικών συνεπειών στρατηγικών αρχιτεκτονικών επιλογών και σχεδιαστικών αποφάσεων.