Οι πρώτοι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τον 3ο αιώνα π.Χ. Στη διάρκεια της ρωμαιο-βυζαντινής περιόδου πήραν το όνομα Ρωμανιώτες. Τον 15ο αιώνα αναμείχθηκαν με τους Σεφαραντείμ που είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία. Ιδιαίτερα ανθηρή υπήρξε η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης που καταστράφηκε από τους Ναζί. Το Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, χαρακτηρίστηκε από τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» ένα από τα έξι καλύτερα της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Ιστορική Εισαγωγή, Θρησκευτική Ενότητα, Φορεσιές, Εβραϊκή ζωή στις αρχές του 20ού αιώνα, Ολοκαύτωμα και Συναγωγή της Πάτρας.