Στον Παρνασσό, σε υψόμετρο 1360 μ., η σπηλιά, η αφιερωμένη στον Πάνα και τις Νύμφες, υπήρξε πιθανόν το πρώτο θρησκευτικό κέντρο της περιοχής γύρω από τους Δελφούς. Ανθρώπινη παρουσία διαπιστώνεται ήδη από την παλαιολιθική εποχή. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. τα ευρήματα πληθαίνουν: αγγεία, πήλινα ειδώλια και προτομές, δαχτυλίδια και αστράγαλοι. Στη ρωμαϊκή εποχή, η αίγλη του σπηλαίου έχει σβήσει. Βρέθηκαν πήλινα αγαλματίδια του Πάνα, ανάγλυφο με τις Νύμφες που οδηγεί ο Ερμής, γυναικεία ειδώλια. Τι μαρτυρεί όμως το πλήθος των αστραγάλων; Παιδικό παιχνίδι ή όργανο μαντείας; Μήπως πριν εγκατασταθεί η Πυθία στους Δελφούς, υπήρχε μαντείο στο Κωρύκειο Άντρο;