Το πολιτισμικό παρελθόν της Χαλκίδας άρχισε να αποτυπώνεται φωτογραφικά πριν από 30 χρόνια. Το υλικό που θησαυρίστηκε διακρίνεται σε: α) ιστορικά μνημεία και β) ανώνυμη και νεοκλασική αρχιτεκτονική. Αφού παραθέσει την ισχνή βιβλιογραφία για την ανώνυμη αρχιτεκτονική στη Χαλκίδα, ο συγγραφέας παρουσιάζει σε δύο χωριστούς καταλόγους τα κτήρια της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, σχεδόν αποκλειστικά οικίες, και τα νεοκλασικά κτίσματα.