Η ιστορία της Κύπρου διακρίνεται σε πέντε περιόδους. Η πρώτη αρχίζει από τη Νεολιθική ΙΑ εποχή (7500-5250 π.Χ.) και λήγει το 330 μ.Χ. Ακολουθεί η βυζαντινή περίοδος (330-1191) που λήγει με την εγκατάσταση στο νησί του Γκυ-ντε-Λουζινιάν. Η φράγκικη περίοδος υπό τους Λουζινιανούς εκτείνεται από το 1192 ως το 1571, όταν η Κύπρος γίνεται μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η τουρκική περίοδος λήγει το 1878, με την παραχώρηση του νησιού από τους Οθωμανούς στους Βρετανούς. Τα γεγονότα από το 1878 ως το 1978 ο συγγραφέας τα εντάσσει στη βρετανική περίοδο.