Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συμπόσια – Συνέδρια

Στη Χαϊδελβέργη έγινε (2-6 Απριλίου 1990) το 27ο κατά σειρά Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας – «Fourth Australian Archaeometry Conference» είναι η επίσημη ονομασία του Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Australian National University στην Canberra, 11-14 Φεβρουαρίου 1991

Βιβλία

J. Henderson (επιμ.), Scientific Analysis in Archaeology, (Oxford University Committee for Archaeology, Monograph 19), 1989 – T.D. Price (επιμ.), The Chemistry of Prehistoric Human Bone, Cambridge UP, Cambridge 1989