Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

Το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως φιλοξένησε Διεθνή Διεπιστημονική Συνάντηση (13-15 Ιουνίου 1991) με θέμα «Earthquakes in the archaeological record: Palaeoseismological and archaeological aspects» – Η Ετήσια Συνάντηση της American Anthropological Association (AAA) θα γίνει στο Σικάγο, 20-24 Νοεμβρίου 1991

Βιβλία – Δημοσιεύσεις

Ετοιμάζεται η έκδοση των Πρακτικών του Α΄ Συμποσίου Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (1990) και του 2ου Συνεδρίου Αρχαιομετρίας της Νότιας Ευρώπης (1991) – Y. Maniatis / B. Kromer, «Radiocarbon dating of the Νeolithic Early Bronze Age site of Mandalo, W. Macedonia», Radiocarbon 32/2 (1990), σ. 149-153 – E. Photos, «The question of meteoric versus smelted nickel-rich iron: archaeological evidence and experimental results», World Archaeology 20/3 (1989), σ. 403-421