Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

Στο τυπογραφείο βρίσκονται τα Πρακτικά του Α΄ Συμποσίου Αρχαιομετρίας που οργανώθηκε πέρυσι από την Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία

Διαλέξεις – Μαθήματα

Συνεχίστηκαν τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 1991 οι διαλέξεις που διοργανώνει η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία – Για την επιμόρφωση των προπτυχιακών φοιτητών του, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει σειρά διαλέξεων Αρχαιομετρίας – Η υπεύθυνη του Χημικού Εργαστηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έδωσε σειρά μαθημάτων σε πτυχιούχους Αρχαιολογικού και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιβλία – Δημοσιεύσεις

C. Renfrew / P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, Thames & Hudson, London 1991 – D. A. Scott, The Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metals, Getty Conservation Institute & J. Paul Getty Museum, Santa Monica, Ca, 1991 – Y. Liritzis / L. Orphanidis-Georgiadis / N. Efstratiou, «Neolithic Thessaly and the Sporades: Remarks on cultural contacts between Sesklo, Dimini and Aghios Petros based on trace element analysis and archaeological evidence», Oxford Journal of Archaeology 10/3 (1991), σ. 307-313