Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

Στην Αθήνα, 17-22 Μαΐου 1993, θα διεξαχθεί το 3ο Διεθνές Συμπόσιο της ASMOSIA (Association for the Study of Marble and Other Stones used in Antiquity) – Το ΣΤ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (18-21 Μαρτίου 1993) περιλαμβάνει στη θεματολογία του και θέματα Αρχαιομετρίας

Βιβλία – Περιοδικά

Στην Αρχαιολογική Εταιρεία παρουσιάστηκε στις 21 Οκτωβρίου 1992 το νέο βιβλίο The Wall-Paintings of Thera – W. Waelkens, N. Herz, L. Moens (επιμ.), Ancient Stones: Quarrying Trade and Provenance, «Acta Archaeologica Lovaniensia», Monographiae 4, Leuven, Belgium –Vegetation History and Archaeobotany, Berlin, Germany – The Holocene, Kent, U.K.