Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
– Νέο περιοδικό Αρχαιομετρίας
– Επιστημονικά περιοδικά χωρίς συνδρομή
– Αρχαιομεταλλουργικές εργασίες σε ελληνικό περιοδικό
– Νέες εκδόσεις: The Atlantis Hypothesis: Searching for a Lost Land και Metallurgy in the Early Bronze Age Aegean