Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
Η ημερίδα της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας στο ΥΠΠΟ, Νέες Μελέτες για την προϊστορική ηφαιστειακή έκρηξη στη Θήρα, Έκδοση μονογραφίας για το Χρυσοκάμινο Αν. Κρήτης, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη (Κ‘ ΑΕΜΘ).