Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Νέο Δοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας
-Το Ι´ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο
-Η ελαία στην προϊστορική Κρήτη
-Οι προοπτικές χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων
-Το περιοδικό Mediterranean Archaeology and Archaeometry