Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Το 36ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας (ISA 2006)
-Έκθεση κεραμικών της Μεσογείου
-Νέα βιβλία: U. Yalcin κ.ά., Das Schiff von Uluburun-Welthandel vor 3000 Jahren, Αδ. Σαμψών, Προϊστορία του Αιγαίου. Παλαιολιθική-Μεσολιθική-Νεολιθική
-Συντήρηση μετάλλων σε Εργαστήριο Πλάσματος
-Η επιστημονική συζήτηση για την ομηρική Ιθάκη
-…και για την προϊστορική ηφαιστειακή έκρηξη στη Θήρα
-Νέα περιφερειακά συνέδρια στα Μέθανα και στη Σίφνο