Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Στη Lucca της Ιταλίας, 9-13 Μαΐου, έγινε συνέδριο με θέμα «Workshops on Marbles in Ancient Greece and Rome: Geology Quarries, Commerce, Artifacts» – Δύο διαλέξεις δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με γενικό θέμα «Αρχαιομεταλλουργία – Στοιχεία Μεταλλουργίας και Μεταλλοτεχνίας από τον ελλαδικό χώρο» – Στις 3 Ιουνίου η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία οργάνωσε δεύτερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελευσίνα

Βιβλία, Δημοσιεύσεις

G.A. Wagner / E. Pernicka / M. Vavelidis / I. Baranyi / Y. Bassiakos, «Archaometallurgishe Untersuchungen auf Chalkidiki», Anschnitt 38/ 5-6 (1986), σ. 166-186 – E. Pernicka / I. Bassiakos / G.A. Wagner, «Goldvorkommen und antiker Bergbau auf der Kykladeninsel Sifnos»,Naturwissenschaften 69 (1982), σ. 39-40 – M. Vavelidis και G.C. Amstutz, «New Genetic Investigations on the Pb-Zn Deposits of Thassos (Greece)», στο J. Schneider (επιμ.), Mineral Deposits of the Alps and of the Alpine Epoch in Europe, Springer Verlag, 1983